Website Notice

22 Nov 2022

આ કચેરીની છેલ્લે મળેલ સામાન્ય સભાની મીટીંગ તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૨માં ઠરાવ્યા મુજબ સવિનય સાથે જણાવવાનું કે, ગુજરાત મેડીકલ કાઉન્સિલની રચના થયા ત્યારથી વિવિધ પ્રકારના રજીસ્ટ્રેશન, ફરિયાદ, ઓફીસ ફાઈલ, પત્ર વ્યવહાર, ...Read More.

Search Doctor