Council Members

 • Dr. Nitin S. Vora, M.D., D.V.D.
  Ahmedabad
  (President)
 • Dr. Chetan N. Patel, M.D.
  Vadodara
  (Vice President)

Members

 • Dr. Abhay D. Khandekar, M.S., M.Ch.
  Ahmedabad
 • Dr. Anilkumar C. Goswami, M.D.
  Surat
 • Dr. Atul D. Pandya, M.D.
  Rajkot
 • Dr. Anil D. Patel, M.S.
  Mehsana
 • Dr. Nilesh V. Parekh, M.D.
  Bhavnagar
 • Dr. Bhavin S. Kothari, M.S.
  Rajkot
 • Dr. Amritlal T. Leuva, M.D.
  Gandhinagar
 • Dr. Kalpana A. Desai, M.D.
  Surat
 • Dr. Utpala Kharod, M.D.
  Karamsad
 • Dr. G. V. Shah, M.D.
  Ahmedabad
 • Dr. Anil J. Nayak, M.S.
  Mehsana
 • Dr. Mahesh B. Patel, M.D.
  Ahmedabad
 • Dr. Ketan D. Desai, M.S., M.Ch.
  Ahmedabad
 • Dr. Mahendrakumar H. Chaudhari, D.A.
  Bardoli
 • Dr. Dhanesh A. Patel, M.S.
  Ahmedabad
 • Dr. Kirti Z. Patel, M.D.
  Rajkot
 • Dr. Mehul J. Shah, M.S.
  Ahemadabad